Wydarzenia i aktualności

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Zaprasza do udziału w XIV edycji studiów podyplomowych
POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI
w roku akademickim 2018/2019
(rozpoczęcie studiów – październik 2018)

 

Więcej informacji o XIV edycji studiów podyplomowych PTwWiK można uzyskać klikając w ten odnośnik.

   ___________________________________

 

XII KONFERENCJA
NOWE TECHNOLOGIE W SIECIACH I INSTALACJACH

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

INSTYTUTU INŻYNIERII WODY I ŚCIEKÓW

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W GLIWICACH

Zaprasza do wzięcia udziału
w  XII  Konferencji Naukowo-Technicznej,
która odbędzie się w dniach 17-19 października 2018 r.
w Beskidzie Śląskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów sieci
i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Dodatkowe informacje oraz materiały zgłoszeniowe XII Konferencji NTWK można uzyskać klikając w ten odnośnik.

Podstawowe Informacje o Instytucie

Współczesne technologie oczyszczania strumieni wodnych i odzysku wody to złożony ciąg zintegrowanych reakcji chemicznych,  procesów biologicznych oraz procesów technologicznych. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków  realizuje kompleksowe badania w zakresie doboru technologii uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych do celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych.  W ramach działalności Instytutu prowadzone są także badania nad oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych z usuwaniem biogenów a także substancji antropogenicznych  przy zastosowaniu takich metod, procesów i technologii jak: koagulacja, filtracja klasyczna, filtracja membranowa, utlenianie przy pomocy utleniaczy oraz procesów zaawansowanego utleniania. Prace badawcze prowadzone przez pracowników Instytutu  dotyczą szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, zarówno w systemach komunalnych jak i przemysłowych. Pracownicy naszego Instytutu prowadzą także działalność dydaktyczną na kierunkach studiów realizowanych w ramach działalności Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w tym na wielokrotnie wyróżnianym tytułem najlepszego w kraju kierunku Inżynieria Środowiska.

Instytut posiada w swym dorobku:

  • Ponad 40 lat doświadczeń w prowadzeniu prac naukowych, badawczych i przemysłowych związanych z różnorodnymi problemami gospodarki wodno-ściekowej.
  • Wieloletnie doświadczenie w działalności dydaktycznej, szkoleniowej oraz w popularyzowaniu wiedzy z zakresu inżynierii i ochrony środowiska.
  • Liczne opracowania projektów koncepcyjnych.
  • Znaczący dorobek w dziedzinie ekspertyz technicznych.
  • Unikatowe laboratoria, wyposażone w aparaturę do badania wody i ścieków, zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami Unii Europejskiej.
  • Szerokie kontakty z przedsiębiorstwami przemysłowymi z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.