XII KONFERENCJA

NOWE TECHNOLOGIE
W SIECIACH  I  INSTALACJACH

WODOCIĄGOWYCH  I  KANALIZACYJNYCH


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

INSTYTUTU INŻYNIERII WODY I ŚCIEKÓW

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W GLIWICACH

Zaprasza do wzięcia udziału
w  XII  Konferencji Naukowo-Technicznej
Która odbędzie się w dniach 17-19 października 2018 r.
w Beskidzie Śląskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów sieci
i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

KOMITET NAUKOWY

Karol Kuś – Przewodniczący, Politechnika Śląska, prof. PŚ
Wojciech Dąbrowski – Politechnika Krakowska, prof. PK
Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska, prof. PWr
Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska, prof. PWr
Beata Kowalska – Politechnika Lubelska, dr hab. inż., prof.  PL
Andrzej Kuliczkowski – Politechnika Świętokrzyska, prof. PŚw
Andrzej Kwietniewski – Politechnika Warszawska, prof. PW
Tadeusz Siwiec – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. SGGW
Ziemowit Suligowski – Politechnika Gdańska, prof. PG
Ewa Zielewicz – Politechnika Śląska, dr hab. inż., prof.  PŚ
Florian Piechurski – Sekretarz Naukowy, Politechnika Śląska, dr inż., doc. PŚ

 PATRONAT NAUKOWY

Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

PATRONAT MEDIALNY


Dane kontaktowe organizatora konferencji:

Adres :
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18,  44-100 GLIWICE
tel. : +48 (32) 237-22-43,   +48 605-686-142
fax:  +48 (32) 237-21-73
e-mailanita.zakrzewska@polsl.pl


Pliki do pobrania:


Karta zgłoszenia na konferencję NTWK 2018 – format .docx (Word)


Karta zgłoszenia na konferencję NTWK 2018 – format .pdf

Pełne informacje o konferencji NTWK 2018 wraz z programem –
format .docx (Word)