XII KONFERENCJA

NOWE TECHNOLOGIE
W SIECIACH  I  INSTALACJACH

WODOCIĄGOWYCH  I  KANALIZACYJNYCH


ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

INSTYTUTU INŻYNIERII WODY I ŚCIEKÓW

POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W GLIWICACH

Zaprasza do wzięcia udziału
w  XII  Konferencji Naukowo-Technicznej
Która odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2018 r.
w Beskidzie Śląskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców i producentów oraz eksploatatorów sieci
i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

KOMITET NAUKOWY

Karol Kuś – Przewodniczący, Politechnika Śląska, profesor zw. PŚ
Wojciech Dąbrowski – Politechnika Krakowska, profesor zw. PK
Janusz Jeżowiecki – Politechnika Wrocławska, profesor zw. PWr
Andrzej Kotowski – Politechnika Wrocławska, profesor zw. PWr
Beata Kowalska – Politechnika Lubelska, dr hab. inż., prof. w PL
Andrzej Kuliczkowski – Politechnika Świętokrzyska, profesor zw. PŚw
Andrzej Kwietniewski – Politechnika Warszawska, profesor zw. PW
Tadeusz Siwiec – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, profesor zw. SGGW
Ziemowit Suligowski – Politechnika Gdańska, profesor zw. PG
Ewa Zielewicz – Politechnika Śląska, dr hab. inż., prof. w PŚ
Florian Piechurski – Sekretarz Naukowy, Politechnika Śląska, dr inż., doc. w PŚ

 PATRONAT NAUKOWY

Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

PATRONAT MEDIALNY


Dane kontaktowe organizatora konferencji:

Adres :
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
ul. Konarskiego 18,  44-100 GLIWICE
tel. : +48 (32) 237-22-43,   +48 605-686-142
fax:  +48 (32) 237-21-73
e-mailanita.zakrzewska@polsl.pl


Pliki do pobrania:


Karta zgłoszenia na konferencję NTWK 2018 – format .docx (Word)


Karta zgłoszenia na konferencję NTWK 2018 – format .pdf

Pełne informacje o konferencji NTWK 2018 wraz z programem –
format .docx (Word)

Pełne informacje o konferencji NTWK 2018 wraz z programem –
format .pdf