Władze Katedry Inżynierii Wody i Ścieków

Kierownik :
dr hab. inż. Ewa Łobos-Moysa, prof. PŚ

Zastępca kierownika:
dr hab. inż. Joanna Wyczarska-Kokot, adiunkt