W ramach naszej Katedry działają trzy zespoły:

Zespół Chemii Środowiska i Procesów Membranowych
Adres:   ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice
Tel.: +48 (32) 237-29-81
e-mail: rie4@polsl.pl

Zespół Technologii Wody i Ścieków
Adres:   ul. Strzody 7, 44-100 Gliwice  (tzw. „Szara Chemia”)
Tel.:  +48 (32) 237-28-21,   +48(32) 237-11-93
e-mail: rie4@polsl.pl

Zespół Wodociągów i Kanalizacji
Adres:   ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
Tel.:  +48 (32) 237-21-73
e-mail: rie4@polsl.pl